Kom in beweging bij GV Goutum!
info@gvgoutum.nl
Contributie

Tijdens de jaarvergadering van 2020 is het voorstel tot handhaving van de huidige contributies aangenomen door de aanwezige leden. De bijdrage voor de KNGU is wel enigszins gestegen. Per saldo liggen de contributies dus iets hoger t.o.v. het vorig seizoen. Hieronder een overzicht van de tarieven voor het seizoen 2020 / 2021:

 • Keep-Fit voor dames (1 lesuur per week): € 139,50
 • Gym en turnen (tot 16 jaar, 1 lesuur per week): € 114,75
 • Show Dance tot 16 jaar, 1 verlengde les per week selectiegroep: € 172,15
 • Show Dance vanaf 16 jaar, 1 verlengde les per week selectiegroep: € 209,25
 • Body & Mind vanaf 16 jaar, 1 lesuur per week: € 139,50

Daarnaast betaalt ieder lid KNGU contributie:

  • tot 16 jaar per verenigingsjaar € 22,00
  • vanaf 16 jaar per verenigingsjaar € 27,00

Er geldt GEEN inschrijfgeld voor nieuwe leden!

Kortingsregelingen:

 • Neemt u twee of meer lessen af? Dan bedraagt de contributie voor de eerste les 100% en voor de overige lessen 75%. De korting ontvangt u over de goedkoopste les(sen).
 • Als drie of meer leden uit een gezin lid zijn van GV Goutum, geldt vanaf het 3e lid een korting van 25% op het lesgeld van de goedkoopste les. De KNGU-contributie blijft gelijk.

—- De vervaldata voor het opzeggen zijn uiterlijk 31 december en 30 juni !! —-

Voor de totale contributie bestaande uit de jaarcontributie en de KNGU-contributie (en eventueel inschrijfgeld bij nieuwe leden) ontvangt u één factuur. Die mag u in één of twee termijnen betalen.