Kom in beweging bij GV Goutum!
info@gvgoutum.nl
Aanmeldingsformulier

Ondergetekende meldt hierbij aan als lid:

Aanmeldingsformulier
De button ‘Verzenden’ bevestigt dat u ouder bent dan 16 jaar. Indien dit niet geval is, is de ouder/verzorger noodzakelijk om de aanmelding te voltooien.
Bezig met versturen

De vervaldata voor het opzeggen van het lidmaatschap zijn uiterlijk 31 december en 30 juni. Opzeggen kan schriftelijk of per mail via de ledenadministratie: info@gvgoutum

Wij wijzen u er met nadruk op dat bij niet-tijdige opzegging het lidmaatschap wordt gehandhaafd tot de volgende vervaldatum en er dus contributie verschuldigd blijft.

De contributie bedraagt voor het seizoen 2018 / 2019 € 139,50 voor senior-clubleden en € 114,75 voor junior-clubleden. De KNGU-contributie bedraagt € 26,20 voor senior-leden en € 21,50 voor junior-leden.

Neemt u twee of meer lessen af? Dan bedraagt de contributie voor de eerste les 100% en voor de overige lessen 75%. De korting ontvangt u over de goedkoopste les(sen). Als drie of meer leden uit één gezin lid zijn van GV Goutum, geldt vanaf het 3de lid een korting van 25% op het lesgeld van de goedkoopste les. De KNGU-contributie blijft gelijk.

Voor de totale contributie – bestaande uit de jaarcontributie en de KNGU-contributie ontvangt u één factuur. Die mag u in één of twee termijnen betalen.