Kom in beweging bij GV Goutum!
info@gvgoutum.nl
Aanmeldingsformulier

Ondergetekende meldt hierbij aan als lid:

Aanmeldingsformulier
Op verzenden bevestigt dat u ouder bent dan 16 jaar, als u dat niet bent is een ouder/voogd nodig is om de aanmelding te voltooien.
Bezig met versturen

De vervaldata voor het opzeggen van het lidmaatschap zijn uiterlijk 1 december en 15 mei. Opzeggen kan schriftelijk of per e-mail via de ledenadministratie:

E-mailadres: info@gvgoutum

Wij wijzen u er met nadruk op dat u bij niet-tijdige opzegging het clublid automatisch lid blijft tot de volgende vervaldatum.
Het inschrijfgeld bedraagt éénmalig € 10,- en wordt bij de eerste contributiebetaling voldaan.
De contributie bedraagt per jaar € 149,50 voor senior-clubleden en € 126,– voor junior-clubleden.
De K.N.G.U.-contributie is € 20,00 voor senior-clubleden en € 16,– voor junior-clubleden.

Neemt u twee of meer lessen af? Dan bedraagt de contributie voor de eerste les 100% en voor de overige lessen 75%. De korting ontvangt u over de goedkoopste les(sen). Als 3 of meer leden uit één gezin lid zijn van GV Goutum, geldt vanaf het 3de lid een korting van 25% op het lesgeld van de goedkoopste les. De K.N.G.U.-contributie blijft gelijk.

Voor de totale contributie – bestaande uit de jaarcontributie en de K.N.G.U.-contributie (en eventueel inschrijfgeld bij nieuwe leden) ontvangt u één factuur. Die mag u in één of twee termijnen betalen.